Groei IoT Markt Geld Investeringen

Gartner: Ondanks coronacrisis stevige investeringen in combi AI & IoT

by Redactie IoT Journaal2 november 2020

De vooraanstaande marktvorser en techanalist Gartner voorziet dat de komende drie jaar er behoorlijk zal worden geïnvesteerd in IoT-toepassingen. Dit ondanks de huidige coronapandemie en de economische crisis die het met zich meebrengt. Met name bij organisaties die al over IoT-applicaties beschikken, is de investeringswoede groot, aldus het bureau.

In 2023 zal eenderde van de bestaande ‘IoT-adepten’ minimaal één Internet of Things-project met AI-technologie geïmplementeerd hebben, zo voorspelt Gartner. Dat blijkt uit een recent onderzoek van het bureau onder beslissers in diverse landen. Van de 400 respondenten zegt 47 procent dat de investeringen in IoT-projecten de komende jaren ‘significant’ zullen toenemen. In weerwil van de coronapandemie en de economische terugval. Het gros van de IoT-projecten zijn de komende tijd gericht op kostenbesparingen en efficiencyverbetering, aldus het onderzoek. Gartner stelt dat daarnaast ook geavanceerde IoT- en AI-combinaties in trek zullen zijn, bijvoorbeeld om de coronagerelateerde veiligheidsmaatregelen te realiseren. Verder voorziet Gartner dat er zal worden geïnvesteerd in Digital Twin-projecten (27 procent).

IoT Gartner 2020