Coronavirus - illustration by Tumisu/Pixabay

IoT Spotlight 2020: ‘IoT bewijst nut tijdens corona-crisis’

by Redactie IoT Journaal5 oktober 2020

Operator Vodafone publiceert al een paar jaar onderzoeksrapporten over de wereldwijde staat van IoT-adoptie bij organisaties. Dit jaar heeft de Britse telecommer de focus van zijn onderzoek wat aangepast: het heeft nu ook gekeken in hoeverre de corona-pandemie invloed heeft gehad op het IoT-gebruik. De conclusie? IoT-toepassingen hebben juist door de corona-crisis hun nut nog maar eens extra bewezen. Het volledige rapport ‘IoT Spotlight 2020’ is gratis te downloaden via IoT Journaal (34 pagina’s, 24 Mb, PDF).

Voor IoT Spoltlight 2020 is Vodafone niet over één nacht ijs gegaan. Het heeft in totaal 1.639 managers in 13 landen bevraagd over hoe hun organisatie IoT-toepassingen inzet. Los van de gebruikelijke vragen over de ‘return of investment‘ van de verschillende IoT-implementaties, zijn er ditmaal ook onderzoek gedaan naar de impact van de mondiale corona-crisis op het gebruik van IoT. Eerst maar eens de ‘gewone’ vragen. Vodafone heeft de bevraagde organisaties in twee categorieën ingedeeld: de ‘Early IoT adopters’ (minder dan drie jaar met IoT bezig) en de ‘Mature IoT adopters’ (langer dan drie jaar met IoT aan de slag). Gevraagd naar de return on investment van hun IoT-toepassingen, blijken de Mature IoT adopters veruit het meeste geld terug te verdienen (73 procent). Hetzelfde geldt voor de productiviteitsstijging als gevolg van de implementatie van IoT-oplossingen: de Mature IoT adopters springen ook hier positief uit (57 procent).

IoT Spotlight 2020 - I

‘IoT is cruciaal’

IoT heeft ervoor gezorgd dat organisaties hun medewerkers tijdens de mondiale corona-crisis vanuit huis hebben kunnen laten werken, daar waar dat voorheen niet of nauwelijks mogelijk was. Een productie engineer van een halfgeleiderfabrikant uit Singapore verwoordt het in ’t Spotlight 2020-rapport op een duidelijke wijze: “Niemand hoeft meer naar de fabriek te gaan om data te verwerken of om wijzigingen aan te brengen. Het betekent dat ik op een efficiënte wijze vanuit huis kan werken en zo de productielijnen operationeel kunnen blijven.” Het belang van IoT tijdens de corona-pandemie blijkt groot te zijn, aldus de respondenten. Maar liefst 87 procent van hen zegt dat IoT ‘cruciaal’ is voor het toekomstige succes van hun organisaties. En 77 procent stelt dat de corona-crisis hen heeft aangezet om IoT-toepassingen te gaan implementeren om zo grotere stabiliteit en flexibiliteit aan te kunnen brengen in hun activiteiten.

Plaatjes en praatjes

Wie de belangrijkste uitkomsten van het IoT Spotlight 2020-onderzoek wil horen en zien, komt aan zijn/haar trekken met een keurig filmpje waarin diverse Vodafon-bobo’s – waaronder Erik Brenneis, IoT director bij Vodafone Business – het nog eens haarfijn uitleggen.