Vlora NEN

IoT Predictions: Vlora Rexhepi–van der Pol (NEN) over IoT-standaarden

by Redactie IoT Journaal13 april 2017

De markt voor The Internet of Things-oplossingen is sterk in beweging. Dat u het even weet. Die dynamiek maakt het soms lastig om op een afstandje te kijken naar trends en ontwikkelingen. Vandaar dat de redactie van IoT Journaal zo nu en dan een topmanager van een marktpartij voor het blok zet: denk eens na over de staat van IoT en hoe het er straks uit gaat zien. IoT Predictions, hebben wij ‘t genoemd. Wim van Campen, vice president Noord- en Oost-Europa bij security expert McAfee (voorheen Intel Security) beet het spits af. Met Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66, in zijn kielzog. Nu is NEN-consultant Vlora Rexhepi – van der Pol aan de beurt.

Wat voor impact zal The Internet of Things het komende jaar op de industriële sector hebben?

“IoT biedt kansen en mogelijkheden voor nieuwe oplossingen in de industriële sector zoals geavanceerde onderhoudssystemen of voor collaboratieve leveranciersketens. Nieuwe oplossingen vragen om investeringen. Niet alleen voor de toepassingen van IoT, maar ook investeringen in de interoperabiliteit, zodat de machines verbonden kunnen worden met een IoT netwerk. De impact van IoT in de industriële sector is dat het steeds maar zal gaan over de bewustwording van veranderingen die de digitalisering mogelijk maakt. In 2017 zullen steeds meer organisaties de mogelijkheden van IoT onderzoeken en opnemen in hun eigen strategie en wellicht in bedrijfsprocessen.”

Wat voor impact zal The Internet of Things het komende jaar op de gezondheidszorg hebben?

“Op het gebied van gezondheid zijn er al veel toepassingen te bedenken als we het hebben over IoT. Kijk maar naar de vele gezondheidapps, wearables en fitness trackers. Veel data dus, maar nog  geen connectiviteit bijvoorbeeld met de huisarts en ziekenhuizen (bijvoorbeeld een volgsysteem voor in het patiëntendossier). Bij sommige chronische ziektes gebeurt het al maar het op kleinschalige basis en niet real time. Om dit wel op grote schaal te integreren en te profiteren van de voordelen die IoT biedt, moet er, zoals ook voor de industrie geldt, geïnvesteerd worden in de digitalisering van de gezondheidszorg. 2017 zal ook in de gezondheidszorg in het teken staan van bewustwording over veranderingen die de digitalisering mogelijk maakt.”

“Interoperabiliteit om slimme onderdelen op allerlei gebieden met elkaar te verbinden en te laten communiceren, is essentieel voor IoT.”

Hoe groot acht u de kans dat IoT-toepassingen substantieel meer afzet zullen krijgen bij Nederlandse huishoudens (domotica)?

“Groot, aangezien het momenteel al gebeurt en steeds meer en meer devices ontwikkeld worden. Kijk maar naar het bedienen van de verlichting en verwarming via een app.”

Voorziet u dit jaar al de concrete toepassing van Kunstmatige Intelligentie en/of Machine Learning in IoToplossingen?

“Ja, maar alleen bij de koplopers in de markt. Dus ja, maar op een zeer kleine schaal.”

In 2016 heeft de Nederlandse parlementariër Kees Verhoeven (D66) al een initiatiefnota gepresenteerd waarin onder andere voor een verbod op onveilige IoT-producten wordt gepleit. Wat voor verdere ontwikkelingen ziet u voor dit jaar als het gaat om The Internet of Things op het gebied van security en privacy?

“Het aanpassen van bestaande en ontwikkeling van nieuwe standaarden op het gebied van IoT.”

Hoe groot zal de rol van data analytics (zowel reguliere analyses als ‘voorspellende analytics’) dit jaar binnen IoT-toepassingen zijn?

“Deze zal groot zijn, maar het hangt er wel van af in hoeverre bedrijven wel een goed beeld hebben wat ze met de data die door IoT devices zijn gegenereerd kunnen doen. Als bedrijven bijvoorbeeld inzien dat ze met deze data een concurrentievoordeel kunnen behalen, dan zal er worden geïnvesteerd op het gebied van IoT.”

Er werd vorig jaar in de Verenigde Staten al gesproken over een schrijnend tekort aan deskunidige mensen voor zowel de technische kant als de zakelijke kant van The Internet of Things-projecten. Voorziet u eenzelfde ontwikkeling ook dit jaar in Nederland? Of was dat al in 2016 het geval? En waar ligt de oplossing om een dergelijk tekort in Nederland op korte termijn te adresseren?

“Volwaardige IoT vraagt een andere mindset, los van de kaders/comfort zones. Deskundige mensen moeten een open mind hebben en ANDERS DENKEN. Dit kost tijd.”

Het afgelopen jaar is er veel geschreven over business modellen die ingrijpend zouden gaan veranderen door de komst van The Internet of Things. Denk aan de verschuiving van ‘eenmalige verkoop van producten’ naar ‘het aanbieden van combinaties van producten en diensten op abonnementsbasis’. Krijgt die ontwikkeling in 2017 een versnelling, naar uw mening?

“Ik verwacht van niet, maar ik voorzie wel een versnelling in de bewustwording.”

De overdaad aan standaarden op het gebied van The Internet of Things (van communicatieprotocollen tot netwerkinfrastructuren) staat volgens sommigen een snellere adoptie van IoT-oplossingen in de weg. Er moet volgens hen een duidelijke IoT-standaardisatieslag gaan volgen. Wat is uw mening hierover?

Ik  ben het met hen eens. Interoperabiliteit om slimme onderdelen op allerlei gebieden met elkaar te verbinden en te laten communiceren, is essentieel voor IoT. Duidelijke standaarden zijn voor interoperabiliteit een randvoorwaarde. 

Tot slot: welke ontwikkeling op het gebied van IoT is naar uw mening verder van groot belang dit komende jaar?

“Het brengen van duidelijkheid en focus is een ontwikkeling die we vanuit NEN willen realiseren door middel van duidelijke standaarden. Daarom dat we een standaardisatieplatform voor IoT willen oprichten met als doel om interoperabiliteit door middel van standaarden en daarmee de mogelijkheden voor de praktische toepassing van IoT in Nederland te bevorderen.”