Parnassia IoT Business Case

Use Case: Zo beheert de Parnassia Groep zijn gebouwen

by Redactie IoT Journaal3 maart 2021

De Parnassia Groep is de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in Nederland, die met zijn 13.500 professionals jaarlijks circa 180.000 mensen met psychische problemen de helpende hand biedt. Dat gebeurt op 500 locaties, in meer dan 330 gemeenten verspreid over heel Nederland. Met al die locaties en cliënten is het gebouwbeheer een niet onbelangrijke zaak. En daarom maakt de Parnassia Groep volop gebruik van IoT als basistechnologie voor het beheer van zijn locaties. Zoals te zien en te horen is in de use case van vandaag, gemaakt door IoT Journaal.

‘Onze medewerkers hebben behoefte aan een beter overzicht aan de kamers die beschikbaar op de diverse locaties zijn voor hen en hun cliënten’, aldus Serge Mulders, manager Vastgoed bij de Parnassia Groep. Het antwoord op die vraag kwam in de vorm van een IoT-oplossing, waarbij gebruik wordt gemaakt van slimme sensoren die ‘weten’ of er zich mensen in een bepaalde ruimte bevinden. Die ‘slimheid’ van de sensoren zit ‘m onder andere in het feit dat zij het onderscheid kunnen maken tussen vaste en bewegende objecten (mensen), zodat er altijd een zo accuraat mogelijk beeld is van de actuele bezetting van een ruimte. De sensoren zijn weer gekoppeld aan een IoT-platform van de Nederlandse IoT-specialist SWYCS waarmee ‘gebouw gebonden installaties en smart devices’ zijn te koppelen, te monitoren en te bedienen.

Van luchtvochtigheid tot lichtsterkte

Naast de actuele stand van zaken, is ook de rapportage achteraf over de bezettingsgraad van belang, zegt Serge Mulders. ‘Zo kunnen wij zien of er locaties moeten worden afgestoten of dat er juist meer vierkante meters bij moeten komen. En wij kunnen ook meer doen dan alleen maar de bezettingsgraad monitoren. Met behulp van de IoT-oplossing zijn wij ook in staat om zaken als lichtsterkte, temperatuur en luchtvochtigheid op de werkplekken in de gaten te houden én om die op afstand af te regelen. Als er problemen zijn, dan kunnen wij de betreffende onderhoudsdiensten er heel gericht op afsturen. In de toekomst willen wij ook de verschillende bedrijven die ons op facilitair gebied helpen, toegang verlenen tot de app die bij de IoT-oplossing hoort.’ En dat is nog maar het begin, weet Mulders. Zoals hij uitlegt in de IoT Journaal use case video.